Situații financiare

În conformitate cu Regulamentul național de licențiere al cluburilor și de fair-play financiar, aplicabil pentru sezonul 2024-2025, solicitantul de licenţă trebuie să publice pe propria pagină de internet: 

1. Ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere:

BILANT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

2. Bugetul de venituri si cheltuieli al centrului de copii si juniori:

BUGET CCJ

3. Suma totală plătită în ultima perioadă de raportare către agenţi/intermediari sau în beneficiul acestora:

DECLARATIE AGENTI-INTERMEDIARI