Situaţii financiare

În conformitate cu Regulamentul naţional de licenţiere al cluburilor şi de fair-play financiar, art. 45bis,  solicitantul de licenţă pentru Liga I trebuie să publice pe propria pagină de internet, până pe data de 30 aprilie:

– ultimele informaţii financiare anuale auditate transmise spre evaluare către licenţiator, în vederea obținerii licenței pentru sezonul următor, respectiv bilanțul și contul de profit și pierdere în formatul cerut de art. 45.

Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52

Contul de profit și pierderi

(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)

    Pentru anul financiar:
    2017 2018
Venituri (+)      
Bilete de intrare   554.114 825.116
Sponsorizări și publicitate   1.645.460 4.885.297
Drepturi de difuzare   39.191
Activități comerciale   28.229 390.081
Venituri UEFA  
Subvenții, donații și alte venituri autorități stat/locale  
Alte venituri din exploatare

Total venituri din exploatare

  119.135 192.268
    2.346.938 6.331.953
Cheltuieli (-)      
Costuri de achiziție / cu materialele   (274.816) (507.410)
Cheltuieli cu personalul   (1.400.629) (4.131.348)
Amortizarea/ ajustarea imobilizărilor corporale   (1.453) (9.741)
Amortizarea altor imobilizări necorporale (fără drepturi de legitimare)   (2.347) (7.163)
Alte cheltuieli de exploatare

Total cheltuieli din exploatare

  (920.326) (2.416.662)
    (2.599.571) (7.072.324)
Transferuri de jucători      
Rezultat din cedarea activelor drepturi legitimare  
Amortizarea/ajustarea drepturilor de legitimare  
Venituri din cedarea temporara a drepturilor de legitimare  
Cheltuieli aferente cesionarii temporare a drepturilor de legitimare

Rezultatul total net din transferurile de jucători

 
   
   
Alte venituri/cheltuieli      
Profit/(pierderi) din cedarea altor active  
Rezultat  financiar-profit/(pierdere)   35.237 (2.719)
Cheltuieli cu impozitul pe profit  
Rezultat net -profit/(pierderi)   (217.396) (743.090)

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 19.03.2019.

Au fost semnate în numele acestuia de:

Cristian-Vlad Nicolae                                                           Membru al Adunării Generale

Data: 19.03.2019

Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52

Bilanț

(sumele sunt în LEI dacă nu este altfel specificat)

      31.12.2017 31.12.2018
Active circulante      
  Numerar și echivalente de numerar   40.534 29.249
  Creanțe rezultate din transferuri de jucători  
  Creanțe la societăți din cadrul grupului și părți legate  
  Alte creanțe și cheltuieli în avans   22.109 151.318-
  Stocuri   43.644 73.608
      106.287 254.175
Active imobilizate      
  Imobilizări corporale   22.863 26.649
  Imobilizări necorporale – drepturi legitimare  
  Creanțe rezultate din transferuri de jucători  
  Creanțe la societăți din cadrul grupului și părți legate  
  Alte imobilizări necorporale   23.148 18.559
  Investiții și alte imobilizări financiare   84.000 84.000
      130.011 129.208
Total active   236.298 383.383
Datorii pe termen scurt      
  Credite în conturi curente și alte împrumuturi  
  Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători  
  Datorii societăți din cadrul grupului și alte părți legate  
  Datorii față de angajați   49.818 246.468
  Datorii față de autoritățile fiscale   195.331 346.890
  Alte datorii, subvenții și venituri în avans   207.245 749.211
  Provizioane  
      452.394 1.342.569
Datorii pe termen lung      
  Credite și alte împrumuturi  
  Datorii rezultate din transferuri/împrumuturi de jucători  
  Datorii societăți din cadrul grupului și alte părți legate  
  Datorii față de angajați  
  Datorii față de autoritățile fiscale  
  Alte datorii, subvenții și venituri în avans  
  Provizioane  
   
Total Datorii   452.394 1.342.569
Active nete/(pasive) / Capital propriu      
    Capital social   1.300 1.300
    Rezerve  
    Rezultat reportat   (217.396) (960.486)
Total Capital propriu   (216.096) (959.186)
Total Datorii și Capitaluri proprii   236.298 383.383

Situațiile financiare au fost aprobate de Consiliul de Administrație la 19.03.2019.

Au fost semnate în numele acestuia de:

Cristian-Vlad Nicolae                                                                   Membru al Adunării Generale

Data: 19.03.2019

Următorul meci

FC Petrolul Ploiești vs Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Stadion Ilie Oană
Cupa Romaniei

Meciuri

DatăEvenimentOră/Rezultat

Clasament

LocClubMPct
11837
21832
31832
41831
51826